2. Dönem Python Deneme Sınavı

2. Dönem Python Deneme Sınavı

Temel python deneme sınavı. Başlangıç seviye. Sınav bitiminde skorunuzu görebilirsiniz. Yanlış yaptığınız soruların doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Herkese Başarılar…

0 oylar, 0 ortalama
10
Oluşturma tarihi

2.Dönem Python Deneme Sınavı

Python Deneme Sınavı

Toplam 35 Soru

Cevaplama süreniz 50dk.

Başarılar...

..::2. Dönem Python Deneme Sınavı::..

1 / 35

S-1)
a = 10,4 + 3,8
işlemine göre a değişkeninin türü nedir?

2 / 35

S-2)
a = (5==5)
b = (3>4)
işlemleri sırasıyla a ve b değişkenlerine hangi boolen ifade atanır?

3 / 35

s-3) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı ne olur? 
a = 3
b = "4"
x = a+ b
print (x)

4 / 35

S-4) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı ne olur?

a="9"
b="A"
c="  Sınıfı"
x=a+b+c
print (x)

5 / 35

S-5) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı nasıl olur?

a=10
b=3
x=a**b
print (x)

6 / 35

S-6) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı nasıl olur?

a  = 22
b = 7
x = a%b
print (x)

7 / 35

S-7) "durum" değişkeninin türü nedir?

8 / 35

S-8) Ekran Çıktısı ne olur?

a = 19
b = 11
c = 12
x = (a>b) or (b>c)
print (x)

9 / 35

S-9) Ekran Çıktısı ne olur?

a = 21
b = 19
c = 11
x = (a>b) and (b<c)
print (x)

10 / 35

S-10) Kullanıcı not girişine 55 girerse ekran çıktısı nasıl olur? 

a=input(“Notunuzu Giriniz:”)
a=int(a)
if a>=50:
.      print (“Geçti”)
else:
.       print (“Kaldı”)

11 / 35

S-11) Kullanıcı not girişi olarak 78 girerse ekran çıktısı ne olur?

a=input (“Notunuzu Giriniz:”)
a=int(a)
if a<=50:
.      print (“Kaldı”)
elif a<=75:
.      print (“Geçti”)
else:
.      print (“Tebrikler”)

12 / 35

s-12)  Aşağıdaki kodların amacı nedir?

y1 = int(input('1. Yazılı : '))
y2 = int(input('2. Yazılı : '))
y3 = int(input('3. Yazılı : '))
deger = (y1+y2+y3)/3
print(deger)

13 / 35

s-13) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

for i in range(1,101):
.           print(i)

14 / 35

s-14) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

for i in range(4,50):
.       if i%2==0:
.              print(i)

15 / 35

S-15) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

for i in range(1,101):
.         if (i%3==0 and i%5==0):
.                  print(i)

16 / 35

S-16) Aşağıdaki "xfonk" fonksiyonun görevi nedir?

def  xfonks (yaricap):
.         alan = float(yaricap) * float(yaricap)*3.14
.         print (alan)

 

r = input("Yarıçapı Gir :")

xfonks (r)

17 / 35

S-17) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

sayilar = [18,22,15,85,65,30,10,20,32,34,28,101,5,4,32]
sayac=0
for i  in sayilar:
.    if i % 5 == 0:
.        print ( i )

18 / 35

S-18) Aşağıda verilen veri türü ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

19 / 35

S-19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “true” doğru değer döndürür?

20 / 35

S-20)Aşağıdaki while döngüsünün görevi nedir?

i=0
while i < 9:
.      print("EAFL")
.      i=i+1

21 / 35

S-21) liste=["İtalya", "Fransa", "Türkiye","Almanya","Meksika"]

Yukarıdaki listede liste[2] isimli eleman aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 35

S-22) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

import time
for i in range (10,0):
.       print (i)
.       time.sleep(2)

23 / 35

S-23) Time modülünü ne için kullanırız?

24 / 35

S-24) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

import random
a= random.randint(1,75)
print (a)

25 / 35

S-25) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

liste=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
a= random.sample(liste,4)
print (a)

26 / 35

S-26) Aşağıdaki kod satırının görevi nedir?

math.fabs(-28)

27 / 35

S-27) Aşağıdaki kod satırının görevi nedir?

math.factorial(5)

28 / 35

S-28) Aşağıdaki kod satırının görevi nedir?

math.gcd(45,70)

29 / 35

S-29) Aşağıdaki kod satırının görevi nedir?

math.sqrt(16)

30 / 35

S-30) Aşağıdaki kod satırının görevi nedir?

dosya = open("deneme.txt", "w")

31 / 35

S-31) Aşağıdaki kod satırının görevi nedir?

dosya.write("Eklemek istediklerin...")

32 / 35

S-32) Ekran çıktısı ne olur? 

kelime="Python Öğreniyorum"
print(len(kelime))

33 / 35

S-33) Ekran çıktısı ne olur? 

site = "www.btogrenme.com"
print (site[4:13])

34 / 35

S-34) Python Tkinter kütüphanesi ne işe yarar?

35 / 35

S-35) Aşağıdaki 3 satırlık kod ne oluşturur?

import tkinter as tk
pencere=tk.Tk()
pencere.mainloop()

Skorunuz

The average score is 81%

0%