DERS-7: Arduino Potansiyometre Kullanımı:

Arduino Potansiyometre Kullanımı:

Potansiyometre 3 uçlu bir ayarlanabilir dirençtir. Elektirek akımı kullanıcı tarafından elle manuel olarak ayarlanabilmektedir. Potansiyometreyi direncini kısarsak elektrik akımını arttırmış oluruz.

potansiyometrenin yapısı
potansiyometrenin yapısı

Potansiyometre üç bacaklıdır. Yukarıdaki görselde görebileceğiniz gibi bacakların iki tanesi sabit (1 ve 3) bir tanesi de hareketli yapıdadır (2) Direnç elemanı boyunca hareket eden kadran, potansiyometrenin direncini değiştirir.  

Potansiyometre pot olarak da adlandırılır. Ayarlama işlemi pot üzerindeki ayar kolu döndürülerek yapılır. Böylece kullanıcı elektronik cihazlara gidecek olan elektrik akımını kendi belirlemiş olur.

Potansiyometre Kullanımı
Potansiyometre Kullanımı

Potansiyometre nin sol ve sağ bacakları sırası ile +5V ve GND ye bağlanır. Orta bacak ise A0 analog girişine başlanmıştır. Led ise 9 numaralı dijital pine bağlanmıştır. Şimdi kod yapısına göz atalım.

int ledpin=9;
int potpin=A0;
int deger=0;

void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode (ledpin,OUTPUT);
pinMode (potpin, INPUT);

}

void loop() {
int deger=analogRead(potpin);
deger=map(deger,0,1023,0,255);
Serial.println(deger);
digitalWrite(ledpin,deger);
delay(100);
}

Öncelikle lenpin ve potpin değerlerini tanımlıyoruz. Void setup kısmından giriş ve çıkış değerlerini veriyoruz. Serial.begin(9600); komutu ile potansiyometre ayar değerlerini görmek için kullanıyoruz. Arduino programında seri port düğmesi ile bu değerleri göreceğiz.

Loop kısmında ise;
int deger=analogRead(potpin); komutu ile A0 analog girişinden potansiyometre deki değeri deger değişkenine aktarıyoruz.
deger=map(deger,0,1023,0,255); komut satırı ise potansiyometreden çıkan 0 ile 1023 değer aralığını sabit bir oranla 0 ile 255 arasına dönüştürüyor.
Serial.println(deger); komutu ile bu değeri seri port ekranında görebiliyoruz.
digitalWrite(ledpin,deger); ile ledimizi yakıyoruz.

Seri port ekranı
Seri port ekranı

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir