Bilgisayar Teknolojisi Tarihi

Bilgisayar Teknolojisi Tarihi

Bilgisayarların ortaya çıkışı ve gelişimi çeşitli kaynaklarda anlatılmaktadır.
Genel olarak bilgisayarların gelişimi elektronik sektörünün gelişimine paralel olarak ilerlediği görülmektedir. 20 yüzyılın başlarında ortaya çıkan elektriksel işlemleri yüzyılın ortalarında başlayan silikon teknolojisi ve transistörlerin gelişimi izlemiştir. Gelişen transistör teknolojisi ile birlikte bilgisayarların işlemcileri ve yapıları da gelişmiş ve günümüzün bilgisayar teknolojisine ulaşılmıştır. Her geçen gün bilgi ve bilgi işleme duyduğumuz ihtiyaç sonucunda bilgisayar teknolojisi hızla ilerlemektedir.


Bilgisayar ve tarihçesine kısaca değinecek olursak 1937 yılında, Harvard
üniversitesinden Howard-Aiken ilk otomatik hesap makinesi (MARK-I), 1943 yılında Pennsylvania Üniversitesinden J. P.Erkert’ın ilk işlevsel bilgisayar olan 30 ton ağırlığındaki ve saniyede 5.000 işlem yapan ENIAC [Electronic Numerical Integrator And Calculator] (Elektronik Sayısal Doğrulayıcı ve Bilgisayar)’ı yaptı.

1951-1959 arasındaki üretilen bilgisayarlarda vakum tüpleri kullanıldı. Bu
tüpler bir ampul büyüklüğünde, çok fazla enerji harcamakta ve çok fazla ısı
yaymakta idiler. Veri ve programlar magnetik teyp ve tambur gibi bilgi saklama araçlarıyla saklandı. Veriler ve programlar bilgisayara delgi kartları ile yükleniyordu.

Şekil 2.1946 Yılında Yapılan ENIAC bilgisayarının İçeriden Kısmi Görünüşü

ENIAC, 30 ton ağırlığında; 9×15 metrelik bir odayı doldurmakta;
hesaplama vurumları 1500 elektromekaniik röleden (yolvericiden) geçip 18.000 den çok radyo lambasından akmaktaydı. ENIAC’ı çalıştırmak için 150.000 vat enerji gerekliydi. ENIAC, yalnızca 80 karaktere eş veri saklayabiliyordu. Lambaların hepsi çalıştığında, mühendis ekibi bir problemi çözmek için 6000 kabloyu elle fişe takarak ENIAC’ı kuruyorlardı.

1959-1964 arasında üretilen bilgisayarlarda transistörler (10 bin adet)
kullanıldı. COBOL, FORTRAN, ALGOL yüksek düzeyli diller ve işletim sistemleri geliştirildi. 1964-1970 arasında, üretilen bilgisayarlarda entegre devreler kullanıldı, onbinlerce devre küçük bir silikon chip’e yerleştirildi. Düşük maliyet, yüksek güvenirlilik, ufak boyutlar, düşük enerji harcaması ve hızlı olması bu chip’lerin mikro-bilgisayar yapımında kullanılmasına neden oldu.


1970’li yıllardan sonra, büyük çaplı tümleşik devreler kullanılmaya
başlandı. Bilgisayar donanımında bu teknolojinin kullanılması bilgisayarın
hesaplama hızlarını ve güvenirliliğini arttırmış ve hacimleri çok küçültmüştür. Mikroişlemci denilen tek bir tümleşik devre yongalarının bilgisayarlara uygulanması ile tek kullanıcılı ucuz bilgisayarlar üretilmiştir.

Şekil 3. Apple Computer Tarafından Geliştirilen Classic II Apple Macintosh

İşletim sistemleri bilgisayarın donanımı ile bilgisayar kullanıcısının
haberleşmesini sağlayan ve bu konuda bilgisayar kullanıcısından aldığı komutları bilgisayarın donanımına göndererek gerekli olan komutları gerçekleştiren uygulama yazılımları olarak sınıflandırılır. İşletim sistemi genel olarak bilgisayar kullanıcısının çeşitli çevresel birimler ile ( yazıcı, monitör, ekran, klavye, çizici v.b.) ile haberleşmesini de organize eder.

Şekil 4 1981 yılında Piyasaya Çıkan İlk IBM Kişisel Bilgisayarı

IBM, 1983 baharında, şirketin, içinde sabit disk bulunan ilk kişisel
bilgisayarı olan PC/XT’sini piyasaya sürdü. Disk, yerleşik bir depolama aygıtı olarak çalışıp, 10 megabayt’lıktı.1984’te, IBM, Intel’in 80286 micro işlemcisine dayalı, PC AT adlı yüksek performanslı ikinci kuşak bilgisayarını tanıttı. IBM PC’den üç kat hızlıydı.


ENIAC : Mark–I den kısa bir süre sonra Pensilvanya Üniversitesinde John
Mauchly ile ENIAC ( Elektronik sayısal Hesaplayıcı ve Doğrulayıcı ) isimli sayısal elektronik bilgisayarı 1946 yılında tamamladı. Yapımında 18,000 adet elektronik tüp kullanılan ENIAC; 150 kwatt gücünde idi ve 50 ton ağırlığıyla 167 m2 yer kaplıyordu. Saniyede 5000 toplama işlemi yapabiliyordu. Mark-I’den 1000 kat daha hızlıydı. Eniac askeri amaçla üretildi ve top mermilerinin menzillerini hesaplamak için kullanıldı.


DVAC : Aynı yıllarda matematikçi John Von Neumenin görüşleri doğrultusunda EDVAC ( Elektronik Soyut Değişken Otomatik Bilgisayar ) adli yeni bir bilgisayar ürettiler. Bu bilgisayar ENIAC ‘dan on kez daha küçük ve yüz defa daha hızlı çalışabiliyordu. Edvac, komutların diğer veriler gibi bilgisayara dışarıdan girilmesini sağlıyordu. Bu özellik programcılıkta büyük kolaylıklar sağlamıştır.


UNIVAC : EDVAC’dan sonra 1951 yılında UNIVAC isimli bilgisayar yapıldı.
UNIVAC, ENIAC bilgisayarlarını yapan kişiler tarafından geliştirildi. UNIVAC ilk defa manyetik teyp kullanarak verileri depolayan bilgisayar idi.
IBM 700 SERISI : 1950’den sonra vakum tüplerinin sık olarak kullanılmaya
başlandığı dönemlerdir. Univac ve IBM 700 serisi vakum tüpler kullanılarak
yapılan elektronik bilgisayarlardır. Vakum tüplerinin çok enerji harcaması,
ısınması bu bilgisayarın sürekli arıza yapmasına sebep oluyordu. Vakum tüplerin boyutlarının da büyük olması başka bir sorundu. Bu yıllarda program yazabilmek için kullanılan bilgisayar donanımının çok iyi bilinmesi gerekiyordu. Program yazmak için makine dili kullanılıyordu.
PHILCO TRANSAC S-200 IBM 1401 : 1947 yıllarında transistor ün kullanılmaya başladığı yıllardır. Transistorlar vakum tüplere göre az enerji
harcayan, az yer kaplayan, fazla ısınmayan elektronik devre elemanlarıdır.
Transistorların kullanılmaya başlanması bilgisayar dünyasına değişik bir renk kattı. Philco Transac S-200 IBM 1401, transistör kullanılarak üretilen ilk bilgisayarlardır.


IBM 360 : 1960 ‘dan sonralar entegre devreler üretilmeye başlandı. Entegreler binlerce transistörü içerisinde bulunduran devre elemanları idi. Entegrelerin kullanılması; bilgisayarın boyutlarının küçülmesinin, maliyet azalmasına ve işlem hızının artmasına sebep oldu. Bu yıllarda manyetik diskler üretildi, entegrelerin kullanımı ile merkezi işlem birimleri üretilmeye başladı. IBM 360 entegre devre elemanının kullanıldığı ilk bilgisayarlardandır.


INTEL 4004 MIKRO İŞLEMCİSİ : 1970’den sonra entegre devre teknolojisi
gelişimine devam etti. Ve entegreler birleştirilerek chipler üretilmeye başlandı. Intel 4004 entegrelerin birleştirilmesiyle hızlanan ilk merkezi işlem birimi sayılabilir.


APPLE : 1977 yılında piyasaya çıkan apple iki üniversite öğrencisi tarafından bir evin garajında üretilmiştir. Apple’de klavye ve monitör bulunmuyordu.


IBM PC : Günümüzde de söz sahibi olan IBM firması ilk kişisel bilgisayarını 1981 yılında piyasaya sürdü. Kısa bir zaman diliminde standart haline gelen IBM PC’lerin 4 yıl sonunda bir milyonuncusu satıldı. Artık dünyanın her tarafında IBM uyumlu bilgisayarlar üretilmeye başlandı. Üretimi uzak doğu ülkelerinde daha yaygın olarak yapıldı. Yazılımlar da IBM PC uyumlu olarak yazılmaya başlandı. Bu dönemden günümüze kadar bilgisayar teknolojisi akil almaz bir hızla ilerledi. İlk üretilen bilgisayarların kullanımı zordu. Fakat bilgisayarların donanımındaki gelişmeye parelel olarak yazılım alanındaki gelişmeler bilgisayarları bütün insanların kullanabileceği seviyeye gelmesine sebep oldu. Artık bilgisayar insan
hayatının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası oldu. Bilgisayarların geçirdiği evreleri kısaca bu gün için beş kuşak olarak ayırabiliriz.


i) Birinci Kuşak (Vakum Tüplü) Bilgisayarlar (1946-1959)
İlk programlama dili makine dilinde yazılmaya başlandı ve bilgiler bellekte
saklanıyordu. Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır:

 1. İşlemci olarak çok büyük vakum tüpleri kullanılırdı
 2. Fazla enerji harcarlardı
 3. Çevreye fazla ısı yayarlardı
 4. Veri programlarını ana belleklerinde tutarlardı
 5. Saklama aracı olarak manyetik teyp kullanılırdı
 6. Programlar fazla detay gerektiren makine dilinde yazılırdı.

  ii) İkinci Kuşak (Transistörlü) Bilgisayarlar (1959-1964)
  İlk dönemde kullanılan Vakum Tüplerinin yerine transistörler kullanılmaya başlandı. Bununla beraber daha hızlı ve daha az elektrik harcamaktaydı. ASSEMBLY makine dili kullanılmaktaydı. Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır:

  İşlemci olarak vakum tüpleri kullanılırdı
  Ortalama 10.000 transistör ile çalışırlardı
  Az enerji kullanırlardı
  Daha az ısı yayarlardı
  Transistörler tablolar üzerine el ile monte edilirdi.


  iii) Üçüncü Kuşak (Entegre Devreli) Bilgisayarlar (1964-1970)
  Transistörler bir araya getirilerek Entegre Devreler yapıldı. İlk Merkezi İşlem birimi CPU yapıldı. Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır:

  İşlemci olarak entegre devreler kullanılırdı
  Düşük maliyet ile yüksek güvenirlik sağlanmaya başlandı
  Manyetik diskler kullanılmaya başlandı
  Program ve veriler ihtiyaç duyulduğu sürece saklanabiliyordu


  iv) Dördüncü Kuşak (Mikroişlemcili) Bilgisayarlar (1970-…)

  İşlem ve kontrol birimlerinin tümünün bir arada bulunduğu chipler geliştirildi. Bu kuşağın temel özellikleri şunlardır:

  Mikroişlemcilerle daha hızlı işlemler yapılmaktadır
  Daha fazla bilgi ve program saklanabilen disk ve CD’ler kullanılabilmektedir
  Yapay zekâ kavramı hayata geçrilmiştir
  Ağ sistemleri oluşturulup bilgisyarlar arasında iletişim sağlanabildi
  Bilgisayarlar fiziksel olarak küçülerek kullanışlı ve taşınabilir hale geldi.


  v) Beşinci Kuşak (Yapay Zekâlı) Bilgisayarlar (1990-…)
  Yapay zeka yapma yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Bilgisayar teknolojisinde yeni bir araştırma konusu olan yapay zekâ “kendi kendini denetleyebilen, daha akıllı ve insanlarla tam bir uyum içerisinde olabilen zeki makineler yapmak” şeklinde tarif edilebilir. Bu alanda yapılan çalışmalar henüz istenilen düzeyde değildir. Bu kuşaktaki bilgisayarlardan beklenen hedefler şunlardır:

  Üretkenliğin düşük olduğu alanlarda, üretkenliği arttırmak amacıyla pratik metotlar geliştirmek
  Kalkınmada ve gelişmede, uluslar arası dayanışmaya katkıda bulunmak
  Enerji ve kaynak tasarrufunda bulunmak
  Toplumun sorunlarına pratik çareler bularak, toplumsal huzur ve güvenin sağlanmasında katkıda bulunmak Klavyeden ve diğer girdi ünitesinden veri girilmekte olduğunu, ekrana veya bir başka çıktı ünitesine bilgi gönderildiğini, ana işlemciye hangi işlemelerin
  gönderileceğini vb. birçok işlevi yerine getirir.

KAYNAK: ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Ders Notları İrfan MACİT

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir