Category: Python Dersleri

Ders-19: Python Karakter Dizileri-2 0

Ders-19: Python Karakter Dizileri-2

Python Karakter Dizileri-2 Bir önceki dersimizde karakter dizilerinin genele özelliklerinden bahsettik. Bu dersimizde ise bazı metotlardan bahsedeceğiz. Metotlar Python’da nesnelerin niteliklerini değiştirmemizi, sorgulamamızı veya bu nesnelere yeni özellikler katmamızı sağlayan araçlardır. Bu metotlar sayesinde karakter...

Ders-18: Python Karakter Dizileri. 0

Ders-18: Python Karakter Dizileri.

Python Karakter Dizileri Karakter dizileri, adından da anlaşılacağı gibi, karakterlerin bir araya gelmesiyle oluşan bir dizidir. Karakter dizileri; tek, çift veya üç tırnak içinde gösterilen, öteki veri tiplerinden de bu tırnaklar aracılığıyla ayırt edilen...

Ders-17: Python Map Fonksiyonu 0

Ders-17: Python Map Fonksiyonu

Python Map Fonksiyonu Map () fonksiyonu, yinelenebilir her öğe için belirtilen bir işlevi yürütür. Öğe işleve bir parametre olarak gönderilir. Kullanımı: Python Map Fonksiyonu : map(fonksiyon, yinelenen) Parametre Değerleri: Parameter Description fonksiyon Her öğe için...

py_os_btogrenme 1

Ders-16: Python Os Modülü

Python Os Modülü Tüm işletim sitemlerinde çalışacak bir program yazmak istediğimizde bu farklılıkları göz önünde bulundurmamız ve farklı durumların her biri için ayrı kodlar yazmamız gerekirken, os modülü bizi bu zahmetten kurtarır ve bize ortak bir...

Ders-15: Python Veritabanı İşlemleri 0

Ders-15: Python Veritabanı İşlemleri

Veritabanı ekleme, veritabanına tablo ekleme, tablodan veri okuma: Python Veritabanı İşlemleri Video-1 (BÖLÜM_1): Video-2 (BÖLÜM-2): Sqlite ile Veritabanı Programlama Python’da veritabanı işlemleri için kullanabileceğiniz pek çok alternatif bulunur. Ama biz bütün bu alternatifler içinde...

Ders-14: Python Temel Dosya İşlemleri 2

Ders-14: Python Temel Dosya İşlemleri

Python Temel Dosya İşlemleri Derse başlamadan önce videoyu izlemenizi öneriyorum. Dosya Oluşturmak Python dilinde dosya işlemleri için open() adlı bir fonksiyondan yararlanacağız. Parametre olarak dosya adı ve kip belirmeliyiz. Kip konusuna ilerleyen bölümlerde detaylı bir şekilde...

Ders-13: Python Turtle Modülü (turtle kütüphanesi) 5

Ders-13: Python Turtle Modülü (turtle kütüphanesi)

Python Turtle Modülü (turtle Kütüphanesi) Python programlama dili ile hazır gelen bu modül ile çizim yapıyoruz. İçerisinde bulunan fonksiyonlar ile geometrik şekiller yada serbest çizimler yapabiliriz. Bu modül ile ilgili bazı fonksiyonlar aşağıda açıklanmıştır....

0

Ders-11: Python Random Modülü

Python Random Modülü: Bu derste Python Random Modülü nü işleyeceğiz. Python programlama dili içerisinde standart olarak gelen bu modül rastgele sayı üretmeyi sağlar. Python 1.4 ve üzeri sürümlerinde kullanılmaktadır. Derse başlamadan önce aşağıdaki videoyu...

Ders-9: Python Modül Ekleme ve Çağırma 0

Ders-9: Python Modül Ekleme ve Çağırma

Python Modül Ekleme ve Çağırma Modüller bazı işlevleri kolaylıkla yerine getirmemizi sağlayan içerisinde değişken ve fonksiyonları bulunduran yapılardır. İmport ederek kendi python dosyalarımızda kullanabiliriz. Bu derste kendi modülümüzü oluşturup kendi dosyalarımızda bu oluşturduğumuz modülü...

Ders-7 Python Fonksiyonlar 0

Ders-7 Python Fonksiyonlar

Python Fonksiyonlar DERS VİDEOSU Fonksiyon kullanımı: Bu bölüme kadar kullanılan fonksiyonlardan bazıları şunlardır: print( ), input( ), int( ) ve len( )Fonksiyonlar, matematikteki fonksiyonlarla aynı işlevi görürler. y=f(x)=x*x gibi bir fonksiyon tanımlandı-ğında verilen değeri...

Ders-6 Python For Döngüsü 2

Ders-6 Python For Döngüsü

Python For Döngüsü Python For Döngüsü: Python da ve diğer programlama dillerinde oldukça fazla kullanılır. Tıpkı while döngüsü gibi kodların birden çok çalışmasını sağlar. Ayrıca while ile yapamadığımız yada yapmakta zorlandığımız bir çok algoritmayı...

Ders-4 Python While Döngüsü Loop 0

Ders-4 Python While Döngüsü Loop

Döngüler (Loop) Döngüler ard arda yapılan işlemlere denir. Bir işlemi 10 kez tekrar etmek istediğimizde döngüye sokarız. Bir işlemi istersek sonsuza kadar da döngü içine sokabiliriz. While Döngüsü While döngüsü bir şart sağlanıyor iken...

DERS – 3 Python koşullu ifadeler, if, elif, else 0

DERS – 3 Python koşullu ifadeler, if, elif, else

Koşullu İfadeler Koşullu ifadeler belli bir koşulun gerçekleşmesi durumunda yapılacak işleri ifade eder. Önceki dersimizde boolen bir değişkene karşılaştırma sonrası True yada False değerlerinin atandığını söylemiştik. Koşullu ifadelerde atılan bu booen ifadeler neticesinde True...

Python kurulumu ve Pycharm kurulumu 4

Python kurulumu ve Pycharm kurulumu

Python Pycharm Kurulumu Python 3.5.8 kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler.Pycharm kurulumunda dikkat edilmesi gerekenler ve ilk proje başlatılması. Python kodlarının yazılması. Pycharm, python için oluşturulmuş IDE programıdır. Python piyasasında kullanılan en iyi IDE dir. Bu IDE ile...

DERS-2: Python-Karşılaştırma Oparetörleri 1

DERS-2: Python-Karşılaştırma Oparetörleri

Python Karşılaştırma Operatörleri •Değişkenlerin aldığı değerlerin karşılaştırmalarını (büyüklük,eşitlik vb.) yapmak için kullandığımız operatörlere karşılaştırma operatörleri denir.•Karşılaştırma operatörleri bize boolean tipinde (True ya da False) veri gönderirler.  Python karşılaştırma operatörleri Örnek-1 Ehliyet Alma Durumu dogumYili...