Category: Python Kütüphaneleri

gtts_module btogrenme.com 1

Python gTTS Kütüphanesi

Python gTTS Kütüphanesi Python’da metni konuşmaya dönüştürme Python gTTS Kütüphanesi. Bu dersimizde Python Text to Speech gTTS Kütüphanesinden bahsedeceğiz. Python programlama dilinde girilen metni mp3 biçiminde ses dosyasına dönüştüreceğiz. Python’da metni konuşmaya dönüştürmek için...

matplotlib_btogrenme 0

Python Matplotlib Kütüphanesi

Python Matplotlib Kütüphanesi Python Matplotlib Kütüphanesi. Matplotlib kütüphanesi python ve numpy kütüphanesi için bir sayısal çizim kütüphanesidir. Bu kütüphane çıktıları Tkinter, Qt gibi GUI (Grafiksel Arayüz) eklentileri ile uyumlu bir şekilde çalışarak uygulamalara nesne...

pandas_btogrenme 0

Python Pandas Kütüphanesi

Python Pandas Kütüphanesi Pandas, veri işlemesi ve analizi için Python programlama dilinde yazılmış olan bir yazılım kütüphanesidir. Bu kütüphane temel olarak zaman etiketli serileri ve sayısal tabloları işlemek için bir veri yapısı oluşturur ve...

python_numpy 0

Python Numpy Kütüphanesi

Python Numpy Kütüphanesi Python Numpy Kütüphanesi NumPy, Python programlama dili için bir kütüphane olup, büyük, çok boyutlu diziler ve matrisler için hesaplama kolaylığı sağlarken, bu dizilerde çalışmak için gerekli olan yüksek seviye ve karmaşık...

py_os_btogrenme 1

Ders-16: Python Os Modülü

Python Os Modülü Tüm işletim sitemlerinde çalışacak bir program yazmak istediğimizde bu farklılıkları göz önünde bulundurmamız ve farklı durumların her biri için ayrı kodlar yazmamız gerekirken, os modülü bizi bu zahmetten kurtarır ve bize ortak bir...

0

Ders-11: Python Random Modülü

Python Random Modülü: Bu derste Python Random Modülü nü işleyeceğiz. Python programlama dili içerisinde standart olarak gelen bu modül rastgele sayı üretmeyi sağlar. Python 1.4 ve üzeri sürümlerinde kullanılmaktadır. Derse başlamadan önce aşağıdaki videoyu...