Category: Python Örnekleri

klasor-silme 0

Python Klasör Silme

Python Klasör Silme Kod Yapısı Yukarıdaki kodlar incelendiğinde os.rmdir(“d:/aaa”) kod satırı boş olan bir klasörü silmek için kullanılır. Eğer klasör boş değilse OSError hatası alınır ve ekrana “Klasör Boş Değil. Silinemedi…” uyarısı gelir. Örnekten...

0

Python 2 lik Sistemden 10 luk Sisteme Çeviri

Python 2 lik Sistemden 10 luk Sisteme Çeviri Bu örnekte kullanıcı tarafından girilen 2 lik sistemdeki sayı günümüzde kullanılan 10 luk sisteme çevriliyor. decimal komutu parantez içerisinde iki parametre bulundurur. Bunlardan ilki çevrilecek sayı....

0

Tkinter Kaydet Düğmesi asksaveasfile() fonksiyonu

Tkinter Kaydet Düğmesi asksaveasfile() fonksiyonu asksaveasfile ( ) fonksiyonu kullanıcının dosyalarını kaydetmesine olanak sağlar. Tkinte modülü bu konuda GUI uygulamaların geliştirileceği en kolay ve en hızlı yoldur. Şimdi kodlara bir göz atalım KOD YAPISI...

0

Python Metindeki Karakteri Sayma

Python Metindeki Karakteri Sayma Python Metindeki Karakteri Sayma: Burada öncelikle metnimizi bir değişken olarak tanımladık. Ardından da kullanıcıya hangi harfi sorgulamak istediğini sorduk. Bu kodlarda tanımladığımız sayı adlı değişken, sorgulanan harfi, metinde geçtiği sayıda içinde barındıracaktır....

0

Python Kullanıcı Adı Parola Oluşturma

Python Kullanıcı Adı Parola Oluşturma Burada if i == 2 kodu sayesinde for döngüsü içinde belirttiğimiz i adlı değişkenin değeri 2 olduğu anda ‘parolayı 3 kez yanlış girdiniz…’ uyarısı gösterilecektir. Gördüğünüz gibi, i değişkeninin başlangıçtaki değeri 0. Bu değer her döngüde 1 artıyor ve bu değişkenin değeri 2 olduğu anda if i == 2 bloğu devreye giriyor.

0

Python Bölme İşlemi Bölüm ve Kalan Bulma

Python Bölme İşlemi Bölüm ve Kalan Bulma Python Bölme İşlemi Bölen ve Kalan Bulma : Bu örnekte kullanıcıdan bölünen ve bölen sayılar istenir. Ardından islem=divmod(bolunen,bolen) kod satırı ile sonuç ve kalan bulunur. islem değişkeni...

0

Python Sözlükler Örnek Çalışma

Python Sözlükler Örnek Çalışma Python Sözlükler Örnek Çalışma : Bu çalışmada öncelikle bir adet kan_bankasi isimli sözlük oluşturulmuştur. Kullanıcıdan bir kişi ismi istenir. Eğer kişi ismi sözlükte ise kan gurubu ekrana gelir.

0

Python Üs Alma Örneği

Python Üs Alma Örneği Python Üs Alma Örneği bu örnekte math modülünün pow fonksiyonundan faydalanacağız. Kullanıcıdan taban ve üs bilgilerini istiyoruz. usAl=math.pow(taban,us) komut satırı ile sayıları üsssünü hesaplıyoruz ve usAl değişkenine aktarıyoruz. Bu başka...

0

Python Karekök Hesaplama

Python Karekök Hesaplama Python Karekök Hesaplama için math modülünün sqrt fonksiyonu nu kullanacağız. Kullanıcıdan bir sayı istiyoruz ve bu sayıyı sayi1 değişkenine integer olarak atıyoruz. kareKok=math.sqrt(sayi1) komut satırı ile sayının karekökü hesaplanmaktadır.

2

Python Ebob Ekok Bulma

Python Ebob Ekok Bulma Python Ebob Ekok Bulma örneğinde kullanıcıdan 2 sayı isteriz. Bu sayıların ebob unu bulmada math modülünün gcd fonksiyonundan yararlanırız. ebob=math.gcd(sayi1,sayi2) komutu ile iki sayının EBOB u rahatlıkla bulunabilir. EKOK bulurken...

0

Python Sayının Faktöriyelini Bulma

Python Sayının Faktöriyelini Bulma Python Sayının Faktöriyelini Bulma örneğinde factorial fonksiyonundan faydalanıyoruz. Bu fonksiyon math modülüne ait bir fonksiyondur. Bu nedenle math kütüphanesini uygulamamıza import etmeliyiz. import math ile math modülünü programımıza import ediyoruz....

0

Python Mutlak Değer Alma

Python Mutlak Değer Alma Python Mutlak Değer Alma oldukça kolaydır. Öncelikle python ile beraber gelen hazır modüllerden math modülünü kullanacağız. Daha sonra kullanıcıdan bir sayı istiyoruz. Arduından mutlakDeger=math.fabs(sayi) komutu ile bu sayının mutlak değeri...

0

Python rastgele sayı oluşturma

Python rastgele sayı oluşturma Python rastgele sayı oluşturma örneğinde random modülünü import etmeliyiz. Daha sonra random modülünün randint fonksiyonu ile parantez içerisine girilen min ve maks değerler arasından rastgele tamsayı üretilir.

0

Python listeden rastgele eleman çekme

Python listeden rastgele eleman çekme Python listeden rastgele eleman çekme, bu örnek için programımıza random modülünü import etmeliyiz. import random komutu ile random modülü import edilir. Daha sonra liste isimli bir listeden a=random.choice(liste) komutu...

0

Python dairenin alanını hesaplama

Python dairenin alanını hesaplama Python dairenin alanını hesaplama: bu örnekte kullanıcıdan dairenin yarıçapı istenir. alan(r) ile fonksiyon çağrılır. Fonksiyonun içerisinde ** ile üs hesaplanır ve pi sayısı ile çarpılarak alan bulunur. Daha sonra bulunan...

0

Python Sayının asal olup olmadığını bulma

Python Sayının asal olup olmadığını bulma def asalMi(sayi): kod satırı ile asalMi isminde bir fonksiyon oluşturduk. Kullanıcının girdiği sayının yarısı kadar fonksiyon içinde bir döngü açtık. Her seferinde sayaç=2 olan sayaça bu girilen sayıyı...

Sayı tekmi çiftmi fonksiyon örneği 0

Sayı tekmi çiftmi fonksiyon örneği

Sayı tekmi çiftmi fonksiyon örneği Sayı tekmi çiftmi fonksiyon örneği: Bu örnekte kullanıcının girdiği sayının tek mi çift mi olduğunu hesaplarız. def sayiCiftMi(sayi): fonksiyonu oluşturduktan sonra print( ) fonksiyonunda kullandığınız şekilde parametrelere uygun argümanları...