DERS-1 : PYTHON DEĞİŞKENLER VERİ TÜRLERİ

PYTHON DEĞİŞKENLER VERİ TÜRLERİ


Bir veriyi içerisinde depolayan birime değişken denir. Değişkeni yandaki kutuya benzetebilirsiniz. Siz ona bir değer verirsiniz. O da verdiğiniz değeri sizin için saklar. Değişken isimleri sayı ile başlayamaz ve program içinde bulunan herhangi bir komut değişken ismi olarak atanamaz.

a=5 —> eşitliğin sağ tarafındaki 5, eşitliğin sol tarafındaki “a” değişkenine atanır.
yazi=”Python Öğreniyorum” —-> yazi ismindeki değişkene “Python Öğreniyorum” atanır.

tamSayi=10 (integer)
karakter = “a” (char
cumle = “Merhaba Python Öğreniyorum” (String)
ondalikSayi=2.6 (Float)

 • int: Tam sayıları ifade eder 32 bit,± 2147483647 örnek olarak 105 tam sayısını gösterebiliriz.
 • long: Uzun tam sayıları ifade eder.
 • float: veri tipi ondalıklı bir gerçek sayıyı ifade eder. 64 bit uzunluğa ve hassasiyete sahiptir. Örnek olarak 3.14159 rakamını paylaşabiliriz.
 • str: Harf ya da rakam ve ya kombinasyonlarından oluşabilir string ‘Ayşe 35 yaşında’
 • bool: True, False değerlerini taşır özüne indiğimiz zaman esasında bir yada sıfır değerleri taşımaktadır

VERİ TİP DÖNÜŞÜMLERİ

 • int(x): Eğer x bir string ifadeyse int fonksiyonu bu ifadeyi tam sayıya dönüştürür.
 • long(x): Eğer x bir string ve sayı türünden bir ifadeyse uzun tam sayı ifadeye dönüştürür.
 • float(x): x değişkenin noktalı bir ifadeye dönüştürüp sayılar üzerinde daha hasasiyetli işlemler yapabilirsiniz.
 • complex(x): Karmaşık bir sayı dönüşümü sağlar.
 • str(x): Bir x değişkenini string ifadeye dönüştürür.

  ÖRNEK:
  a=5
  b=”7″
  toplam=a+int(b)

  ekrançıktısı: 12

Değişken ve fonksiyon isimlendirme kuralları

◦Büyük küçük harf, rakam ve _ içerebilir
◦Harf ile başlamalıdır
◦_ harf kabul edilir
◦Büyük küçük harf duyarlıdır. A ve a aynı şey değildir
◦Python ayrılmış kelimeleri kullanılmamalıdır.
import keyword
keyword.kwlist
my_variable 
myVariable

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir