Ders-11: Python Random Modülü

Python Random Modülü:

Bu derste Python Random Modülü nü işleyeceğiz. Python programlama dili içerisinde standart olarak gelen bu modül rastgele sayı üretmeyi sağlar. Python 1.4 ve üzeri sürümlerinde kullanılmaktadır. Derse başlamadan önce aşağıdaki videoyu izlemenizi öneririm.


Python Random Modülü

Aşağıda bu modülle beraber kullanılan fonksiyonlar detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

random( ) Fonksiyonu:

Bu fonksiyon 0 ile 1 arasında rastgele float değerinde sayı üretir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.

import random

a= random.random()
print (a)

EKRAN ÇIKTISI:
0.08777456189916566

Process finished with exit code 0

a= random.random( ) bu kod satırı aklınızı karıştırabilir. Anlamı random modülündeki random fonksiyonu demek. İsimleri aynı.

uniform( ) Fonksiyonu:

Bu foknsiyon parantez içerisine aldığı min ve max değerleri arası float tipinde rastgele ondalıklı sayı üretir. Kullanımı aşağıdaki şekildedir.

import random

a= random.uniform(1,80)
print (a)

EKRAN ÇIKTISI:
54.66940174241958

Process finished with exit code 0

Yukardaki kodlar incelendiğinde 1 ile 80 arasında rastgele float tipinde sayı üretilemktedir.

randint( ) Fonksiyonu:

Bu fonksiyon çok sık kullanılır ve parantez içerisine yazılan min ve max değerleri arasında rastgele tamsayı (integer) tipinde sayı üretir. Aşağıda kullanımı verilmiştir.

import random

a= random.randint(1,200)
print (a)

EKRAN ÇIKTISI:
146

Process finished with exit code 0

Örnekten de anlaşılacağı üzere 1 ile 200 arasında rastgele bir tamsayı üretmektedir.

randrange( ) Fonksiyonu:

Bu fonksiyon randint fonksiyonuna çok benze fakat üçüncü bir parametre alır. Aldığı bu üçüncü parametre aşağıda örneğin altında anlatılmıştır.

import random

a= random.randrange(1,50,5)
print (a)

EKRAN ÇIKTISI:
41

Process finished with exit code 0

Bu fonksiyon da 1 ile 50 arası rastgele tam sayı seçer. Fakat randint fonksiyonundan farkı üçüncü parametresidir. Buraya yazılan sayıya bölümünden 1 kalanını veren sayıları rastgele seçmektedir. Yukarıdaki örnekte a= random.randrange(1,50,5) şeklinde parametre verilirse 41 çıktısı elde edilebilir. Çünkü 41 sayısının 5 ile bölümü 1 dir.

sample (list,q) Fonksiyonu:

Bir listede bulunan değerlerden q adet rastgele seçmek için kullanılmaktadır. Detaylar için aşağıdaki örneği inceleyiniz.

import random

liste=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
a= random.sample(liste,4)
print (a)

EKRAN ÇIKTISI:
[17, 4, 10, 13]

Process finished with exit code 0

Yukarıdaki örnekte yer alan liste isimli listeden 4 elemanı rastgele seçtik.

shuffle (list) Fonksiyonu:

Parametre olarak girilen listeyi karıştırmak için kullanılır. Aşağıdaki örnekte kod yapısı verilmiştir.

import random

liste=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
random.shuffle(liste)
print (liste)

EKRAN ÇIKTISI:
[3, 7, 11, 10, 1, 17, 8, 13, 12, 4, 2, 6, 16, 15, 5, 14, 9]

Process finished with exit code 0

Gördüğünüz gibi listeyi karışık bir şekilde ekrana yazdırdık.

choice (list) Fonksiyonu:

Bir listenin içerisinden rastgele bir eleman çekmeye yarar. Aşağıdaki örneği inceleyiniz.

import random

liste=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17]
a=random.choice(liste)
print (a)

EKRAN ÇIKTISI:
12

Process finished with exit code 0

Görüldüğü üzere yukarıdaki liste den rastgele bir eleman seçildi.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir