DERS-2: Python-Karşılaştırma Oparetörleri

Python Karşılaştırma Operatörleri

Python karşılaştırma operatörleri
Python karşılaştırma operatörleri

•Değişkenlerin aldığı değerlerin karşılaştırmalarını (büyüklük,eşitlik vb.) yapmak için kullandığımız operatörlere karşılaştırma operatörleri denir.
•Karşılaştırma operatörleri bize
boolean tipinde (True ya da False) veri gönderirler. 

KARŞILAŞTIRMA OPARETÖRLERİ
KARŞILAŞTIRMA OPERATÖRLERİ

Python karşılaştırma operatörleri Örnek-1 Ehliyet Alma Durumu

dogumYili = input("Doğum yılınızı giriniz : ")
yas = 2020 - int(dogumYili)
ehliyet = (yas >= 18)

print("Ehliyet alma durumunuz=", ehliyet)


Doğum yılına göre yaşı 18 ve üstü olan bir kişi ehliyet alabilir. Dolayısıyla doğum yılına göre yaşını hesapladığımız bir kişinin ehliyet alıp alamayacağını (>=) büyük eşit operatörü ile kontrol edebiliriz.

AND OR NOT kullanımı

a=19
b=11

c= (a>b) or (a==b)

print (c)

Ekran Çıktısı= True

a=19
b=11

c= (a>b) and (a==b)

print (c)

Ekran Çıkrısı= False

Python karşılaştırma operatörleri Örnek-2 Sınıf Geçme Durumu

Python karşılaştırma operatörleri

Kullanıcıdan vize1, vize2 ve final notları istenir. Vizelerin ortalamalarının %40’ı, final notunun ise %60′ alınarak öğrecinin genel ortalaması bulunur. Genel ortalama 60 ve üzerinde ise “Sınıf geçme durumunuz :True” yazacak. Genel ortalama 60 dan az ise “Sınıf geçme durumunuz :False” yazacak.

Python karşılaştırma operatörleri ÖRNEK – 3 Sayının Tek Çift Olma Durumu:

Python karşılaştırma operatörleri ÖRNEK – 3 Sayının Tek Çift Olma Durumu:

Bu örnekte ise kullanıcıdan bir sayı istenir. Bu sayının çift olma durumu: True yada False olarak ekrana yazdırılır. “sayi%2” komutu sayının 2 ile bölünmesinden kalanı verir.

Python karşılaştırma operatörleri ÖRNEK – 4 Sayının Pozitif Negatif Olma Durumu

Python karşılaştırma operatörleri ÖRNEK – 4 Sayının Pozitif Negatif Olma Durumu

Bu örnekte kullanıcıdan bir sayı istenir. Bu sayının pozitif olma durumu: True yada False olarak ekrana yazdırılır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir