Ders-6 Python For Döngüsü

Python For Döngüsü

Python For Döngüsü: Python da ve diğer programlama dillerinde oldukça fazla kullanılır. Tıpkı while döngüsü gibi kodların birden çok çalışmasını sağlar. Ayrıca while ile yapamadığımız yada yapmakta zorlandığımız bir çok algoritmayı for döngüleri ile rahatlıkla yapabiliriz.

Ders-6 Python For Döngüsü

tr_harf = "çşöğüİı"
for i in tr_harf:
    print (i)

Yukarıdaki örnekte tr_harf değişkenine türkçe harfler bir string içerisinde atanmıştır. for döngüsü ile tr_harf değişkeni içerisindeki kelimeyi harf harf ele almaktayız. Her seferinde i değişkenine sırası ile bir harf atar. daha sonra bu harfi ekran yazdırır.

sayılar="123456789"
for i in sayılar:
   print (int(i))
meyve = ["elma","armut","üzüm"]
  for i in meyve:
     print (i)

ÖRNEK-1 Python For Döngüsü

tr_harf = "çşöğüİı"
sifre=input ("Şifrenizi Giriniz:)
for x in sifre:
   if x in tr_harf:
     print ("Şifrenizde Türkçe karakter var.")

Yukarıdaki örnek de kullanıcıdan bir şifre girilmesi isteniyor. Girilen bu şifrenin içerisinde Türkçe karakter olup olmadığı kontrol edilmektedir. sifre değişkeni içerisindeki harfleri değişken içerisine alıp x değişkenine teker teker atılır. Eğer x değişkeni tr_harf içerisinde var ise ekrana "Şifrenizde Türkçe karakter var." uyarısı yazdırılır.

RANGE Fonksiyonu

Python range() fonksiyonu verdiğimiz parametrelere göre başlangıç ve bitiş değerlerine göre belirli bir artışta döngü yapıları oluşturur.

for i in range (0,10) —-> 0 dan başlayıp 10 a kadar bir döngü oluşturur. 10 dahil değildir.
for i in range (0,10,2) —–> 0 dan başlayıp 10 a kadar 2 şer artan bir döngü oluşturur.
for i in range (3,10) ——> 3 den başlayıp 10 a kadar bir döngü oluşturur. 3 dahil 10 ise dahil değildir.
for i in range (10,2) ——-> 10 dan başlayıp 2 ye doğru geriye doğru azalan bir döngü oluşturur.
for i in range (10,0,-2) ——-> 10 dan başlayın geriye doğru 0 a kadar 2 azalarak bir döngü oluşturur.

for i in range (20):
  print (i)
else:
  print ("İŞLEM BİTTİ")

Yukarıdaki örnekte, 0 dan 20 ye kadar bir döngü var ve i değişkeninin aldığı her değer ekrana yazdırılmaktadır.

for y in range(1,7):
  print("-" * y)

EKRAN GÖRÜNTÜSÜ:
-
--
---
----
-----
------

Örnek-2 Python For Döngüsü Range Kullanımı

sayaç=0
k_dizi="Python Öğreniyorum"
for k in k_dizi:
   if k=="n":
    sayaç=sayaç+1
    print (sayaç,". n harfi")

Yukarıdaki örnek k_dizi=”Python Öğreniyorum” string i içerisinde kaç tane “n” harfi olduğunu bulmaktadır.

Örnek-3 Python For Döngüsü Range Kullanımı

list1 = ["kırmızı","sarı","beyaz","siyah"]
list2 = ["elma","armut","çilek"]

for i in list1:
  print ("-"*15)
  for k in list2:
    print(i+" "+k)

Yukarıda iç içe kullanılmış 2 adet for döngüsü vardır. Bu örnek list1 in içerisindeki her eleman için list2 nin içerisini dolaşmaktadır. Örnek olarak “kırmızı” elemanı tek tek list2 nin içerisindeki tüm elemanlar ile birleşecektir. Ekran çıktısı şu şekilde olur:

EKRAN ÇIKTISI:
---------------
kırmızı elma
kırmızı armut
kırmızı çilek
---------------
sarı elma
sarı armut
sarı çilek
---------------
beyaz elma
beyaz armut
beyaz çilek
---------------
siyah elma
siyah armut
siyah çilek

Process finished with exit code 0

You may also like...

2 Responses

 1. Anonim dedi ki:

  Güzel bir yazı.

 2. Anonim dedi ki:

  Başarılı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir