Python 2 lik Sistemden 10 luk Sisteme Çeviri

Python 2 lik Sistemden 10 luk Sisteme Çeviri

Bu örnekte kullanıcı tarafından girilen 2 lik sistemdeki sayı günümüzde kullanılan 10 luk sisteme çevriliyor. decimal komutu parantez içerisinde iki parametre bulundurur. Bunlardan ilki çevrilecek sayı. İkinci parametre ise çevrilecek sayının hangi sistemde olduğudur. Örnek verecek olursak:

sayı=101011000
decimal (sayı,2)

burada ikinci parametre de sayı değişkenin deki sayının 2 li sistemde olduğunu belirtmektedir. Eğer 3 lü sayı sistemindeki bir sayıyı 10 lu issteme çevirecek olursak:

sayı=11100221221
decimal (sayı,3)

şeklinde belirtmemiz gerekecekti. Aşağıdaki örneğe gelecek olursak. Kullanıcının girdiği 2 li sistemdeki bir sayıyı 10 lu sisteme çeviren bir program görüyoruz.

Kod Yapısı

ikilik_sistem = input("2' lik Sistemde Sayı :")

try:
    decimal = int(ikilik_sistem, 2)
    print(" 10' luk Sistemde :", decimal)

except ValueError:
    print("Hatalı Giriş")

ValueEror ,2 lik sistmedeki bir sayının yanlış girilmesi ile True olacak ve hata verecektir. Örneğin (12443211) şeklinde girilirse hata verir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir