Python- Asal Sayı Bulma (For Döngüsü)

Python – Asal Sayı Bulma:

Python – Asal Sayı Bulma

Python- Asal Sayı Kodları

sayaç=0
sayı=int(input('Lütfen Bir Sayı Giriniz: '))
for k in range(2,sayı):
   if sayı%k==0:
      sayaç=sayaç+1
      break
if sayaç==0:
   print("SAYI ASAL!!!")
else:
   print("SAYI ASAL DEĞİL!!!")

Python- Asal Sayı Bulma (For Döngüsü) Kullanıcıdan bir sayı girilmesi istenir ve bu girilen sayı (sayı) değişkenine aktarılır. in range (2, sayı) ile 2 den başlayıp kullanıcının girdiği sayıya kadar bir for döngüsü açılır.

Döngü içinde ise kullanıcının girdiği sayı for döngüsündeki sürekli artan k değişkenine bölünür ve kalan alınır. Eğer bu kalan sıfıra eşitse sayaç bir arttırılır ve hemen break komutu ile döngüden çıkılır. Çünkü herhangi bir sayıya tam bölünebilen bir sayı ASAL SAYI olamaz.

Eğer sayı hiçbir zaman k ile bölümünden kalan sıfır olmazsa sayaç=0 da kalır ve döngü biter.

Döngü dışında ise bir if yapısı var. Bu if yapısında Eğer sayaç sıfırda kalmışsa hiç bir sayıya tam bölünememiştir ve sayı ASAL sayıdır. Eğer sayaç sıfırdan farklı ise sayaç=sayaç+1 işlemine girmiş ve sayı herhangi bir sayıya tam bölünerek sayaç=1 olmuş ve döngüden break ile çıkmıştır. Sayaç=1 olduğu için sayı ASAL değildir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir