Python Dosya Oluşturma ve Veri Ekleme

Python Dosya Oluşturma ve Veri Ekleme

Python Dosya Oluşturma ve Veri Ekleme Öncelikle os.path modülünden bahsedelim. os modülünü Python Modüller kategorisinde detaylıca ele alacağız. os.path ile bir klasör yada dosyanın varlığı kontrol edilir.

kontrol = os.path.exists(“meyveler.txt”)

Yukarıda kontrol değişkeni boolen bir ifade dönderir. Eğer kök dizinde yani py uzantılı oython dosyamızın olduğu dizinde meyveler.txt var ise True, yoksa False dönderir. Bu bilgiden sonra Aşağıdaki kodları inceleyelim:

KOD YAPISI:

import os.path
import time

while True:
  kontrol = os.path.exists("meyveler.txt")
  print ("------------------------------")
  print("HOŞGELDİNİZ\n"
     "-------------------------------\n"
     "1------> DOSYAYA EKLEME YAP\n"
     "2------> DOSYAYI LİSTELE\n"
     "3------> ÇIKIŞ")
  secim=int(input ("Seçiminizi yapınız..."))

  if secim==1:
    print("MEYVE EKLEME BÖLÜMÜNE HOŞGELDİNİZ\n"
       "----------------------------------\n")
    if not kontrol:
      print ("Meyveler.txt bulunamadı. Oluşturmak İstermisiniz:")
      olus=input("E/H")
      time.sleep(3)
      if olus=='E':
        dosya=open("meyveler.txt","w")
        print("meyveler.txt oluşturuldu...")
        dosya.close()
      if olus=='H':
        print ("Dosya Oluşturulmadı...")
        pass
    else:
      time.sleep(2)
      meyve=input("Bir Meyve Giriniz:")
      dosya=open("meyveler.txt","a")
      dosya.write(meyve+'\n')
      time.sleep(1)
      print ("meyve dosyaya eklendi...")
      dosya.close()
  elif secim==2:
    print("LİSTELEME BÖLÜMÜNE HOŞGELDİNİZ\n"
       "----------------------------------\n")
    print ("Lütfen Bekleyiniz...")
    time.sleep(2)
    if kontrol:
      dosya=open("meyveler.txt","r")
      içerik=dosya.read()
      print (içerik)
    else:
      print("meyveler.txt bulunamadı. Önce dosya oluşturun...")
  elif secim==3:
    print("ÇIKIŞ YAPILIYOR. LÜTFEN BEKLEYİNİZ")
    break
  else:
    print ("Lütfen Doğru Seçim Yapınız...")

En sonda yer alan While döngüsü programı sonsuz bir döngüye alır. Kullanıcı 3 e basarsa break komutu ile program sonlanır. Program ilk çalıştığında karşımıza :

print(“HOŞGELDİNİZ\n”
“——————————-\n”
“1——> DOSYAYA EKLEME YAP\n”
“2——> DOSYAYI LİSTELE\n”
“3——> ÇIKIŞ”)
secim=int(input (“Seçiminizi yapınız…”))

ekran gelir ve kullanıcıdan seçim yapması beklenir. Şimdi bu seçimleri sırası ile inceleyelim.

Seçim-1: Dosyaya Ekleme Yap:

Eğer kullanıcı 1 i seçmişse Öncelikle meyveler.txt var mı yok mu bunun kontrolunu yapmamız lazım bunu zaten programın başında yapmış ve kontrol değişkenine boolen ifade ile atmıştık. Eğer dosya yoksa :

    if not kontrol:
      print ("Meyveler.txt bulunamadı. Oluşturmak İstermisiniz:")
      olus=input("E/H")
      time.sleep(3)
      if olus=='E':
        dosya=open("meyveler.txt","w")
        print("meyveler.txt oluşturuldu...")
        dosya.close()
      if olus=='H':
        print ("Dosya Oluşturulmadı...")
        pass

Oluşturmak istermisiniz diye soruyor. E harfine basarsak meyveler.txt dosyasını oluşturuyor ve dosyayı kapatıyor.

meyveler.txt var ise ekleme yapmaya başlarız.

      meyve=input("Bir Meyve Giriniz:")
      dosya=open("meyveler.txt","a")
      dosya.write(meyve+'\n')
      time.sleep(1)
      print ("meyve dosyaya eklendi...")
      dosya.close()

kullanıcıdan bir meyve girmesi beklenir. Kullanıcının girdiği bu meyve “meyve” isimli değişkene aktarılır. Daha sonra dosya=open(“meyveler.txt”,”a”) komutu ile dosya okuma modunda açılır. dosya.write(meyve+’\n’) ile ise meyve değişkeni dosyaya yazılır.

Seçim-2: Dosyayı Listele:

print("LİSTELEME BÖLÜMÜNE HOŞGELDİNİZ\n"
       "----------------------------------\n")
    print ("Lütfen Bekleyiniz...")
    time.sleep(2)
    if kontrol:
      dosya=open("meyveler.txt","r")
      içerik=dosya.read()
      print (içerik)
    else:
      print("meyveler.txt bulunamadı. Önce dosya oluşturun...")

Bu kısımda da meyveler dosyası kontrol edilir. Eğer meyveler.txt varsa

dosya=open(“meyveler.txt”,”r”)
içerik=dosya.read()
print (içerik)

ile dosya okuma kipinde açılır ve içerik ekrana yazdırılır. Eğer dosya yoksa meyveler.txt bulunamadı mesajı ekrana yazdırılır.

Seçim-3: Çıkış:

Bu bölümde program sonlanır. break komutu while döngüsünü kırar ve program biter.

print(“ÇIKIŞ YAPILIYOR. LÜTFEN BEKLEYİNİZ”)
break

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir