Ders-7 Python Fonksiyonlar

Python Fonksiyonlar

DERS VİDEOSU

Fonksiyon kullanımı:

Bu bölüme kadar kullanılan fonksiyonlardan bazıları şunlardır: print( ), input( ), int( ) ve len( )
Fonksiyonlar, matematikteki fonksiyonlarla aynı işlevi görürler. y=f(x)=x*x gibi bir fonksiyon tanımlandı-
ğında verilen değeri kendisiyle çarpar. Bu görece kolay bir işlemdir. Bir sayının karesini hesaplamak gerektiğinde, formülü tekrar yazmak yerine bu fonksiyon kullanılabilir. Fonksiyonlar; kodları tekrar yazmayı
ortadan kaldırmak, kodları daha iyi organize etmek sonrasında bu kodları rahat bir şekilde kullanmak
için oluşturulur.
Python’da ve diğer programlama dillerinde birçok fonksiyon çeşitli kütüphanelerde veya varsayılan olarak tanımlı gelir. Bu sayede en temel işlemler için bile satırlarca kodu tekrarlamaya gerek kalmaz.

Her fonksiyonun bir adı (print, input, len vb.) ve işlevini yerine getirmesi için kullanabileceği parametre adı verilen yapıları vardır. Parametreler fonksiyonda tanımlı özellik ve girdileri belirtir. Bir fonksiyonu kullanırken (çağırırken) bu parametrelere verilen değerlere “argüman” denir. Aşağıda print( ) fonksiyonu ve parametrelerinin kullanımına örnek verilmiştir. “end” ve “sep” birer parametredir. Fonksiyonlarda bazı parametreler zorunludur ve bir argüman (değer) girmek gerekir. Ancak yine bazı parametreler fonksiyon içinde ön tanımlı olarak bir değer/boş (None) veya seçmeli olarak belirlenmiştir. Bu parametrelere değer vermek gerekmez. Bunlar, isteğe bağlıdır ve kullanılmayacak özellikler için argüman girmeye gerek yoktur.

Python da Fonksiyon Oluşturma

Temel fonksiyonlar, Python içinde hazır olarak yer alan fonksiyonlardır. Bu fonksiyonlar tanımlı olduğu için sadece fonksiyonadı( ) yazarak kullanabilmektedir. Bir fonksiyon

def fonksiyonAdi(parametre1, parametre2,..):

şeklinde tanımlanır. Fonksiyon içindeki kodlar girinti şeklinde blok yapısında yazılır. Fonksiyon yapısı dışında o fonksiyonu kullanmak için fonksiyonAdi(argüman1, argüman2) şeklinde parametre değerleri verilerek kullanılır. Örneğin, girilen bir sayının çift bir sayı olup olmadığını bulan bir fonksiyon yazabilirsiniz. Fonksiyon bir parametreden oluşacak ve bir sayı değeri alacaktır.

ÖRNEK-1 : Bir sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazan fonksiyon:

def sayiCiftMi (sayi):
   if sayi%2==0:
     print('Sayı çifttir')
   else: ('Sayı tektir')

sayiCiftMi(10)

Bir fonksiyonu oluşturduktan sonra print( ) fonksiyonunda kullandığınız şekilde parametrelere uygun argümanları girip çağırabilirsiniz. Fonksiyonun adı ve parametrelerine değerleri yazılarak fonksiyon kullanılabilir. Fonksiyon çağrıldığında verilen argümanlara göre işlem yapar. Örnekteki fonksiyon 10 sayısını kontrol ederek sonucu “Sayı
çifttir” şeklinde ekrana yazdırır.

ÖRNEK-2: Girilen sayı kadar metni ekrana yazdıran fonksiyon:

def yazdir(metin,kacKere):
    for i in range (1, (kacKere+1)):
      print (metin, end='\n')

#Fonksiyon çağırma
yazdir('Merhaba', 5)

Tanımlanan fonksiyon bir metni istenildiği kadar alt alta yazdırır.
Bu fonksiyonda yazdırılacak metin ve yazdırılma sayısı olmak üzere iki adet parametre olacaktır. Aynı fonksiyon için parametreleri kullanıcıdan alabilirsiniz.

yazdirilacakMetin=input('Yazdırılacak metni giriniz: ')
yazdirmaSayisi=int(input('Metin kaç kez yazdırılacak: '))
yazdir(yazdirilacakMetin, yazdirmaSayisi)

Örnek- 3: Bir sayının asal bir sayı olup olmadığını bulan bir fonksiyon

def asalMi(sayi):
sayac=2 # tüm sayılar 1'e bölüneceğinden 2 ile başlattık
while sayac<=int(sayi/2):
    if sayi%sayac==0:
      return False
    sayac+=1
return True

#Fonksiyonu çağırma
asalMi(113)
True

Örnek-4: Öğrenci kartı fonksiyonu

def öğrenci (ad,soyad,no,sınıf):
  print ("AD   : ",ad)
  print ("SAYAD : ",soyad)
  print ("NUMARA : ",no)
  print ("SINIFI : ",sınıf)


ad_bilgi=input ("Adınızı Giriniz:")
soyad_bilgi=input ("Soyadınızı Giriniz:")
no_bilgi=input ("Numaranızı Giriniz:")
sınıf_bilgi=input ("Sınıfınızı Giriniz:")öğrenci(ad_bilgi,soyad_bilgi,no_bilgi,sınıf_bilgi)

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir