Ders-8: Python Global ve Yerel Değişkenler, RETURN Komutu

Ders-8: Python Global ve Yerel Değişkenler, RETURN Komutu

Python Global ve Yerel Değişkenler, RETURN Komutu

RETURN Komutu (Değer Döndürme)

Python’da fonksiyonlardan bazıları sadece bir işlevi yerine getirir ve görevi orada biter. Ama bazı fonksiyonlar bir değer döndürür. Değer döndüren
fonksiyonlarda “return” ifadesi yer alır. Bir fonksiyonun sadece ekrana yazı yazdırması değer döndürdüğü anlamına gelmez. Eğer bir fonksiyonun çıktısı uygun bir değişkene atanabiliyorsa bu fonksiyon değer döndüren bir fonksiyondur.

def çarp (sayı1,sayı2):
  x=sayı1*sayı2
  return x

a=çarp(4,5)
a=a*20+8
print(a)

Yukarıdaki örnekte çarp isminde bir fonksiyon oluşturulmuştur. Programın ana gövdesinde ise bu fonksiyon bir değişkene atanarak çağırılmıştır.

a=çarp(4,5)

çarp fonksiyonu iki parametresi ile çağırılmış ve fonksiyon çalışmıştır. Çalışan fonksiyonunun içerisinde x değişkeni oluşturulmuş ve hemen altında return x komutu ile x değeri ana gövdeye gönderilmiştir. Bu sayede ana gövdede a değişkeni sayı1 ve sayı2 nin çarpımı değerini taşımaktadır.

Global ve Yerel Değişkenler:

Her değişkenin değeri kendi bulunduğu fonksiyon içerisinde geçerlidir. Fonksiyon içerinde oluşturulmuş bir değişken direk ana gövde de kullanılamaz. Aşağıdaki örnekte:

a=1
def fonksiyon():
  print ("a nın değeri=",a)
  b=2

fonksiyon()
print (b)

HATA VERİR!!!

Yukarıdaki örnekte 2 önemli kuraldan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi a değişkeni programın ana gövdesinde oluşturulmuş (GLOBAL DEĞİŞKEN) ve içerisine 1 değeri atanmıştır. Bu a değişkenini fonksiyonun içerisinde rahatlıkla kullanabiliriz.

Fakat ikinci kural ise fonksiyon içerisinde oluşturulan b değişkeni (YEREL DEĞİŞKEN) aşağıda programın ana gövdesinde kullanılamaz. Yukarıdaki komut satırları çalıştığında hata kodu verir. Bunun nedeni b değişkeni yerel bir değişkendir ve kendi fonksiyonu içerisinde geçerlidir.

O halde bu 2 kuralı tekrar edelim.
1- Ana gövde de oluşturulan değişken fonksiyon içerisinde de kullanılabilir.
2- Foksiyon içerinde oluşturulan bir değişken ise ana gövde de kullanılamaz.

Aslında kullanmak için bir komut var. GLOBAL komutu ile yerel olan bir değişken GLOBAL değişkene çevrilebilir. Aşağıdaki örneği inceleyiniz:

a=1
def fonksiyon():
  global b
  print ("a nın değeri=",a)
  b=2

fonksiyon()
print (b)

global b komutu ile fonksiyon içerisinde oluşturulmuş bir değişkeni GLOBAL hale döndürdük. Böylece ana gövde de rahatlıkla kullanabildik.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir