Python Karekök Hesaplama

Python Karekök Hesaplama

import math

sayi1=int(input("Sayıyı giriniz: "))

kareKok=math.sqrt(sayi1)

print ("Girilen Sayının Karekökü =" ,kareKok)

Python Karekök Hesaplama için math modülünün sqrt fonksiyonu nu kullanacağız. Kullanıcıdan bir sayı istiyoruz ve bu sayıyı sayi1 değişkenine integer olarak atıyoruz. kareKok=math.sqrt(sayi1) komut satırı ile sayının karekökü hesaplanmaktadır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir