Python Klasör Silme

Python Klasör Silme

Kod Yapısı

import os

try:
    os.rmdir("d:/aaa")
    print ("Dosya Silindi...")

except OSError:
    print("Klasör Boş Değil. Silinemedi...")

Yukarıdaki kodlar incelendiğinde os.rmdir(“d:/aaa”) kod satırı boş olan bir klasörü silmek için kullanılır. Eğer klasör boş değilse OSError hatası alınır ve ekrana “Klasör Boş Değil. Silinemedi…” uyarısı gelir.

Örnekten de anlaşılacağı üzere os.remove boş olan bir dizini yani klasörü silebilmektedir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir