Ders-5 Python Listeler, Tuple ve Sözlük Veri Türleri

Python Listeler, Tuple ve Sözlük Veri Türleri

Ders-1 de python veri türlerinden bahsetmiştik. Bu derste ise listeler, tuple, sözlükler veri türlerine bir yer ayırmak istedim. Bu veri türleri de string, integer, float, boolean gibi bir veri türleridir. Fakat içerilerinde isimlerinden de anlaşılacağı gibi birden çok veri barındırırlar. Şimdi sıra ile bu veri tiplerini inceleyelim. Derse başlamadan önce aşağıdaki video yu izleyebilirsiniz…

python liste, tuple, sözlükler

LİSTELER:

Pythonda ki veri türlerinden birisidir. İçerisinde liste şeklinde birden çok veri saklayabilir. Bir liste oluşturmak için öncelikle:

a=[“memet”,”ayşe”,”fatma”,”mert”,”ahmet”,”veysel”,78,99,101]

şeklinde a değişkenini bir liste olarak tanımlıyoruz. a değişkeninin türü [list] olur. Listelerin içerisinde string ve integer değerler olabilir ve görüldüğü üzere oluşturmak çok kolaydır.

print (len(a)) –> ile listemizin eleman sayısını ekrana yazdırabiliriz.

Peki bu listedeki istediğimiz elemanı ekrana nasıl yazdırırız? Bu adımda:

print (a[1]) –> a listesindeki 1.indeksi yazdırır. (Çıktı: ayşe)

print (a[0:3]) –> 0 dan başlayıp 3. indekse kadar ekrana yazar. Çıktı (memet, ayşe, fatma) 3ü dahil etmez.

print (a[1:3]) –> 1 dan başlayıp 3. indekse kadar ekrana yazar.
Çıktı ( ayşe, fatma) 3ü dahil etmez. 1 i dahil eder.

print (a[:4]) –> başlangıçtan başlar ve 4.indekse kadar yazdırır. 4ü dahil etmez.
Çıktı: “memet”,”ayşe”,”fatma”,”mert”

print (a[2:]) –> 2den başlar ve sonuna kadar olan elemanları ekrana yazdırır.
Çıktı : “fatma”,”mert”,”ahmet”,”veysel”,78,99,101

LİSTEYE ELEMAN EKLEME VE ÇIKARMA

Listemize yeni bir eleman ekleme ve var olan bir elemanı silmek içinse aşağıdaki kodları kullanırız.

a.append (“bahar”)
a listesinin sonuna “bahar” verisini ekler.

a.remove (“ayşe”)
a listesinden ayşe verisini siler.

TUPLE (DEMET):

Tuple lar listelere çok benziyorlar. Aralarındaki fark ise tuple lar değiştirilemez. Ekleme ve çıkarma işlemleri yapılamaz. Peki niçin Tuple kullanılır?

Çünkü ileri seviye programlama da veri hızı çok önemlidir. Değiştirilmeyen liste şeklindeki veriler Tuple olarak tanımlanır ve bellet de çok az yer kapladığı için hızlı çalışırlar. Eğer hiç değiştirilmeyecek bir listeniz var ise bunu Tuple olarak oluşturmanız da çok faydalı olacaktır.

Tuple oluşturmak için aşağıdaki yapıyı kullanabilirsiniz:

a=(“memet”,”ayşe”,”fatma”,”mert”,”ahmet”,”veysel”)

Görüldüğü gibi listelerden tek farkı köşeli parantez yerine normal parantez kullanılmasıdır. Tuplelara ekleme ve çıkarma yapamayız. Program tasarlanırken nasıl oluşturulduysa öyle devam eder.

SÖZLÜKLER (DICTIONARY):

Sözlükler de her elemanın bir karşılığı vardır. Normal kullandığımız yabancı dil sözlükleri gibi bir yapıya sahiplerdir. KEYS ve VALUE değerleri vardır. Sözlük oluşturmak için aşağıdaki yapıyı kullanabilirsiniz:

sozluk={“apple”:”elma” , “car”:”araba” , “train”:”tren”}

Burada “apple” KEYS ve bunun VALUE ise “elma” olmaktadır. Bir keys in değerini ekrana yazdırmak için:

print (sozluk[“apple”]) –> ekran çıktısı : “elma”

şeklinde kullanırız. Sözlüğe bir değer ekletmek içinse:

sozlük[“pencil”] = “kalem”

şeklide KEY ve VALUE değerlerini girerek sozluk değişkenine değer girebiliriz.

sozluk.clear( ) —–> Sözlüğün tüm içeriğini siler

sozluk.pop(“apple”) —> “apple” siler

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir