Python Örnek Sınav Python Örnek Sınav

Python Örnek Sınav

Temel python deneme sınavı. Başlangıç seviye. Sınav bitiminde skorunuzu görebilirsiniz. Yanlış yaptığınız soruların doğru cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Herkese Başarılar…

yeni !!! DENEME SINAVI (07 NİSAN 2023)

0 oylar, 0 ortalama
470
Oluşturma tarihi

Python - Fonsiyonlar

1 / 30

Soru: Yukarıdaki kodlarda bulunan sonuc ve a değişkenlerinin türleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Question Image

2 / 30

Soru: Yukarıdaki fx fonksiyonunun görevi nedir?

Question Image

3 / 30

Soru: Kullanıcı not1, not2 ve not3 değerlerini sırası ile 80, 60, 100 girerse ekran çıktısı ne olur?

Question Image

4 / 30

Soru: Kullanıcı T ve U değerlerini sırası ile 2 ve 4 girerse çıktı ne olur?

Question Image

5 / 30

Soru: Kodların amacı nedir?

Question Image

6 / 30

Soru: Kullanıcı sayı olarak 100 girerse ekran çıktısı ne olur?

Question Image

7 / 30

Soru: Kullanıcı a,b,c sayılarını sırası ile 10, 4, 3 girerse ekran çıktısı ne olur?

Question Image

8 / 30

Soru: Kodların amacı nedir?

Question Image

9 / 30

SORU - 26) Ekran çıktısı nasıl olur?

Question Image

10 / 30

SORU - 25) a değişkeninin değeri kaç olur?

Question Image

11 / 30

SORU - 24) Kodların amacı nedir?

Question Image

12 / 30

SORU - 3) Kullanıcı adına Can girerse ekran çıktısı ne olur?

Question Image

13 / 30

SORU - 2) Ekran çıktısı nasıl olur?

Question Image

14 / 30

S-32) Ekran çıktısı ne olur? 

kelime="Python Öğreniyorum"
print(len(kelime))

15 / 30

S-21) liste=["İtalya", "Fransa", "Türkiye","Almanya","Meksika"]

Yukarıdaki listede liste[2] isimli eleman aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 30

S-17) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

sayilar = [18,22,15,85,65,30,10,20,32,34,28,101,5,4,32]
sayac=0
for i  in sayilar:
.    if i % 5 == 0:
.        print ( i )

17 / 30

S-16) Aşağıdaki "xfonk" fonksiyonun görevi nedir?

def  xfonks (yaricap):
.         alan = float(yaricap) * float(yaricap)*3.14
.         print (alan)

 

r = input("Yarıçapı Gir :")

xfonks (r)

18 / 30

S-15) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

for i in range(1,101):
.         if (i%3==0 and i%5==0):
.                  print(i)

19 / 30

s-13) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

for i in range(1,101):
.           print(i)

20 / 30

s-14) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

for i in range(4,50):
.       if i%2==0:
.              print(i)

21 / 30

S-6) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı nasıl olur?

a  = 22
b = 7
x = a%b
print (x)

22 / 30

S-5) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı nasıl olur?

a=10
b=3
x=a**b
print (x)

23 / 30

s-3) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı ne olur? 
a = 3
b = "4"
x = a+ b
print (x)

24 / 30

S-2)
a = (5==5)
b = (3>4)
işlemleri sırasıyla a ve b değişkenlerine hangi boolen ifade atanır?

25 / 30

SORU:

Captionless Image

26 / 30

Soru-12: Aşağıdaki kodların hata vermesinin nedeni nedir?

Captionless Image

27 / 30

Soru-11: Hangi seçenek doğrudur?
Captionless Image

28 / 30

Soru-10: Aşağıdaki kodların amacı nedir?
Captionless Image

29 / 30

Soru-9: asalMi fonksiyonunun görevi nedir?
Captionless Image

30 / 30

Soru-8: Fonksiyonlar hangi komut ile oluşturulur?

Skorunuz

The average score is 72%

0%

DENEME SINAVI (01 OCAK 2023)

452

YENİ!!! 2022_1.DÖNEM TEST(01 OCAK 2023)

1 / 25

SORU - 27) Kullanıcı giriş olarak 7 girerse ekran çıktısı ne olur?

Question Image

2 / 25

SORU - 22) Kullanıcı vize1 , vize2 ve final değerlerini SIRASI ile 70, 90, 60 girerse ekran çıktısı ne olur?

Question Image

3 / 25

SORU - 13) Kullanıcı n1 ve n2 değişkenlerine SIRASI ile 40, 48 girerse ekran çıktısı ne olur?

Question Image

4 / 25

SORU - 10) Kullanıcı "k " değişkeni için 4, "ad" değişkeni için Can girerse  ekran çıktısı nasıl olur?

Question Image

5 / 25

SORU - 9) Kodların amacı nedir?

Question Image

6 / 25

SORU - 8) Ekran çıktısı nasıl olur?

Question Image

7 / 25

SORU - 7) Ekran çıktısı ne olur?

Question Image

8 / 25

SORU: Ekran Çıktısı ne olur ? 

Question Image

9 / 25

SORU: Ekran çıktısı ne olur? 

Question Image

10 / 25

SORU: Ekran çıktısı ne olur ?

 

Question Image

11 / 25

SORU: Programını çıktısı ne olur?

 

Question Image

12 / 25

SORU:  Aşağıdaki kodlar çalıştığında sonuç ekranında ne yazar? 

Question Image

13 / 25

SORU: Aşağıdaki kodların amacı nedir ? 

 

Question Image

14 / 25

SORU: Aşağıdaki kodların amacı nedir ? 

Question Image

15 / 25

SORU: Aşağıdaki kodların amacı nedir?

Question Image

16 / 25

S-22) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

import time
for i in range (10,0):
.       print (i)
.       time.sleep(2)

17 / 25

S-19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “true” doğru değer döndürür?

18 / 25

S-15) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

for i in range(1,101):
.         if (i%3==0 and i%5==0):
.                  print(i)

19 / 25

s-14) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

for i in range(4,50):
.       if i%2==0:
.              print(i)

20 / 25

s-13) Aşağıdaki kodların amacı nedir?

for i in range(1,101):
.           print(i)

21 / 25

s-12)  Aşağıdaki kodların amacı nedir?

y1 = int(input('1. Yazılı : '))
y2 = int(input('2. Yazılı : '))
y3 = int(input('3. Yazılı : '))
deger = (y1+y2+y3)/3
print(deger)

22 / 25

S-11) Kullanıcı not girişi olarak 78 girerse ekran çıktısı ne olur?

a=input (“Notunuzu Giriniz:”)
a=int(a)
if a<=50:
.      print (“Kaldı”)
elif a<=75:
.      print (“Geçti”)
else:
.      print (“Tebrikler”)

23 / 25

S-10) Kullanıcı not girişine 55 girerse ekran çıktısı nasıl olur? 

a=input(“Notunuzu Giriniz:”)
a=int(a)
if a>=50:
.      print (“Geçti”)
else:
.       print (“Kaldı”)

24 / 25

SORU-27:

Captionless Image

25 / 25

Soru-1: Aşağıdaki kodları inceleyiniz. ehliyet değişkenin türü nedir?

Captionless Image

Skorunuz

The average score is 75%

0%

DENEME SINAVI (29 EKİM 2022)

330
Oluşturma tarihi

2022_1.DÖNEM TEST(29 EKİM 2022)

1 / 50

S1-

Question Image

2 / 50

S2

Question Image

3 / 50

S3

Question Image

4 / 50

S4

Question Image

5 / 50

S5

Question Image

6 / 50

S6

Question Image

7 / 50

S7

Question Image

8 / 50

S8

Question Image

9 / 50

S9

Question Image

10 / 50

S10

Question Image

11 / 50

S11

Question Image

12 / 50

S12

Question Image

13 / 50

S13

Question Image

14 / 50

S14

Question Image

15 / 50

S15

Question Image

16 / 50

S16

Question Image

17 / 50

S17

Question Image

18 / 50

S18

Question Image

19 / 50

S19

Question Image

20 / 50

S20

Question Image

21 / 50

S21

Question Image

22 / 50

S22

Question Image

23 / 50

SORU-26:

Captionless Image

24 / 50

SORU-27:

Captionless Image

25 / 50

SORU:

Captionless Image

26 / 50

SORU:

Captionless Image

27 / 50

SORU:

Captionless Image

28 / 50

SORU:

Captionless Image

29 / 50

SORU:

Captionless Image

30 / 50

SORU:

Captionless Image

31 / 50

SORU:

Captionless Image

32 / 50

SORU:

Captionless Image

33 / 50

SORU:

Captionless Image

34 / 50

SORU:

Captionless Image

35 / 50

S-1)
a = 10,4 + 3,8
işlemine göre a değişkeninin türü nedir?

36 / 50

S-2)
a = (5==5)
b = (3>4)
işlemleri sırasıyla a ve b değişkenlerine hangi boolen ifade atanır?

37 / 50

s-3) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı ne olur? 
a = 3
b = "4"
x = a+ b
print (x)

38 / 50

S-4) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı ne olur?

a="9"
b="A"
c="  Sınıfı"
x=a+b+c
print (x)

39 / 50

S-5) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı nasıl olur?

a=10
b=3
x=a**b
print (x)

40 / 50

S-6) Aşağıdaki kodların ekran çıktısı nasıl olur?

a  = 22
b = 7
x = a%b
print (x)

41 / 50

S-8) Ekran Çıktısı ne olur?

a = 19
b = 11
c = 12
x = (a>b) or (b>c)
print (x)

42 / 50

S-9) Ekran Çıktısı ne olur?

a = 21
b = 19
c = 11
x = (a>b) and (b<c)
print (x)

43 / 50

S-18) Aşağıda verilen veri türü ve eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

44 / 50

S-19) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “true” doğru değer döndürür?

45 / 50

SORU: Aşağıdaki kodların amacı nedir?

Question Image

46 / 50

SORU: Aşağıdaki kodların amacı nedir ? 

Question Image

47 / 50

SORU:  Aşağıdaki kodlar çalıştığında sonuç ekranında ne yazar? 

Question Image

48 / 50

SORU: Programını çıktısı ne olur?

 

Question Image

49 / 50

SORU: Ekran çıktısı ne olur ?

 

Question Image

50 / 50

SORU: Aşağıdaki kodların amacı nedir ? 

 

Question Image

Skorunuz

The average score is 86%

0%