Python Sayının asal olup olmadığını bulma

Python Sayının asal olup olmadığını bulma

def asalMi(sayi):
  sayac=2 # tüm sayılar 1'e bölüneceğinden 2 ile başlattık
  while sayac<=int(sayi/2):
      if sayi%sayac==0:
        return False
      sayac+=1
  return True

sayi=int(input("Bir sayı giriniz: "))
if asalMi(sayi):
  print("Sayı Asal...")
else:
  print ("Sayı Asal Değil...")

def asalMi(sayi): kod satırı ile asalMi isminde bir fonksiyon oluşturduk. Kullanıcının girdiği sayının yarısı kadar fonksiyon içinde bir döngü açtık. Her seferinde sayaç=2 olan sayaça bu girilen sayıyı böldürdük. Eğer tam bölünüyorsa False döndürecek. Bu sayı asal değil demektir. Eğer hiç bir sayıya bölünmez ise True döndürecek buda sayı Asal demektir.

Ana programda ise İf koşulu içerinde True dönmüş ise Sayı Asal…. aksi takdirde Sayı Asal Değil… ekrana yazacakrır…

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir