Python Tkinter Dairenin Alan Çevre Hesaplaması

Python Tkinter Dairenin Alan Çevre Hesaplaması

Bu örneğimizde kullanıcıdan aldığımız yarıçap bilgisi ile bir dairenin alan ve çevre hesaplamasını yapacağız. Öncelikle arayüz görüntüsünü göstermek istiyoruz. Kod yazma işlemi bitince aşağıdaki gibi bir ara yüz elde edeceğiz.

Python Tkinter Dairenin Alan Çevre Hesaplaması

Ara yüzde bir adet Entry Box mevcut. Kullanıcı bu giriş kutusuna alan ve çevresini öğrenmek istediği dairenin yarıçapını yazacaktır. Hemen altında iki adet Alan ve Çevre hesaplamayı amaçlayan düğmeler bulunmaktadır. Çıkış düğmesi ise programı kapatacaktır. Şimdi kodlara ve hemen ardından açıklamalara dikkatlice bakalım.

Kod yapısı

import tkinter as tk
import math
pencere=tk.Tk()
pencere.title("DAİRE ALAN - ÇEVRE HESAPLAMA")
pencere.geometry("500x300")

def alanhesapla():
  yaricap = e1.get()
  yaricap = int(yaricap)
  alan = math.pi * (pow(yaricap,2))
  yazi= "Dairenin Alanı = " + str(alan) + " cm^2."
  lbl3.config(text=yazi)

def cevrehesapla():
  yaricap = e1.get()
  yaricap = int(yaricap)
  cevre = 2*math.pi*yaricap
  yazi= "Dairenin Çevresi = " + str(cevre) + " cm."
  lbl3.config(text=yazi)lbl1=tk.Label(text="Dairenin Yarıçağını Giriniz :")
lbl1.place(x=10,y=30)

e1=tk.Entry()
e1.place(x=160,y=30)

lbl2=tk.Label(text="cm.")
lbl2.place(x=300,y=30)

btn1=tk.Button(text="ALAN HESAPLA",command=alanhesapla)
btn1.place(x=10,y=80)
btn2=tk.Button(text="ÇEVRE HESAPLA",command=cevrehesapla)
btn2.place(x=150,y=80)

lbl3=tk.Label()
lbl3.place(x=10,y=150)

btn3=tk.Button(text="ÇIKIŞ",command=pencere.quit)
btn3.place(x=400,y=200)


pencere.mainloop()

Öncelikler araçlara verdiğimiz değişken isimleri çok önemlidir. lbl1, lbl2 ve lbl3 isimli 3 adet Etiket değişkeni mevcuttur. e1 değişkeni ise Entry Box aracının değişkenidir. Bu araca kullanıcı yarıçap bilgisini girmektedir. Butonların değişkenleri ise btn1, btn2 ve btn3 dür. btn1 butonu Alan Hesaplama da kullanılmaktadır ve command yani tıklandığı zaman üzerindeki görevi “alanhesapla” fonksiyonuna gitmektir. btn2 isimli Buton ise Çevre Hesaplama da kullanılmaktadır ve tıklandığı zaman “cevrehesapla” isimli fonksiyon çalışacaktır.

Alan hesaplama islemine bakalım:

def alanhesapla():
  yaricap = e1.get()
  yaricap = int(yaricap)
  alan = math.pi * (pow(yaricap,2))
  yazi= "Dairenin Alanı = " + str(alan) + " cm^2."
  lbl3.config(text=yazi)

Alanhesapla fonksiyonu içerisinde ilk yapmamız gereken kullanıcının Entry Box aracına girdiği yarıçap değerini almak olmalıdır. e1.get ( ) ile bu değeri yaricap isimli değişkene aktarıyoruz. Hemen ardından string değerde gelen bu değişkeni integer değere çevirmemiz gerekiyor. Çünkü hesaplama yapacağız. Yazı ile pi sayısını çarpmak biraz saçma olur !

Math kütüphanesini kullanarak elde ettiğimiz pi sayısı ile yarıçapın karesini çarparak alanı buluyoruz ve alan isimli değişkene aktarırız. lbl3 isimli Label aracına formatlı bir şekilde bu değişkeni (yazi değişekni) yazdırarak ekranda görünmesini sağlıyoruz.

Şimdi gelelim çevre hesaplama işlemine. Çevre hesabını btn2 isimli buton yapmakta ve command yani görevi “cevrehesapla” isimli fonksiyona gitmektir.

def cevrehesapla():
  yaricap = e1.get()
  yaricap = int(yaricap)
  cevre = 2*math.pi*yaricap
  yazi= "Dairenin Çevresi = " + str(cevre) + " cm."
  lbl3.config(text=yazi)

Çevre hesabı yaparken yine kullanıcının e1 isimli Entry Box aracına girmiş olduğu yarıçap bilgisini almamız gerekir. Hemen ardından bu değişkeni integer değere dönüştürmemiz gerekmektedir. Gerekli hesaplamalar yapıldıktan sonra lbl3 isimli Etikete bu bilgi yazdırılır.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir