Tagged: Flipped classroom

Ters yüz sınıf modeli 0

Ters-yüz Sınıf

Ters yüz edilmiş öğrenmenin amacı, ders konularının önceden kaydedilerek öğrencilere dijital ortamda sunulmasıdır. Bu sayede öğrenciler, kendi öğrenme hızlarında ve tarzlarında konuları öğrenebilirler ve önemli konuları anlamadan atlama olasılıkları büyük oranda düşer.