Tagged: os modülü klasör silme

klasor-silme 0

Python Klasör Silme

Python Klasör Silme Kod Yapısı Yukarıdaki kodlar incelendiğinde os.rmdir(“d:/aaa”) kod satırı boş olan bir klasörü silmek için kullanılır. Eğer klasör boş değilse OSError hatası alınır ve ekrana “Klasör Boş Değil. Silinemedi…” uyarısı gelir. Örnekten...