Tagged: python if yapısı

DERS – 3 Python koşullu ifadeler, if, elif, else 0

DERS – 3 Python koşullu ifadeler, if, elif, else

Koşullu İfadeler Koşullu ifadeler belli bir koşulun gerçekleşmesi durumunda yapılacak işleri ifade eder. Önceki dersimizde boolen bir değişkene karşılaştırma sonrası True yada False değerlerinin atandığını söylemiştik. Koşullu ifadelerde atılan bu booen ifadeler neticesinde True...