Tagged: python

DERS-2: Python-Karşılaştırma Oparetörleri 1

DERS-2: Python-Karşılaştırma Oparetörleri

Python Karşılaştırma Operatörleri •Değişkenlerin aldığı değerlerin karşılaştırmalarını (büyüklük,eşitlik vb.) yapmak için kullandığımız operatörlere karşılaştırma operatörleri denir.•Karşılaştırma operatörleri bize boolean tipinde (True ya da False) veri gönderirler.  Python karşılaştırma operatörleri Örnek-1 Ehliyet Alma Durumu dogumYili...