tez

Sayın Bilişim Öğretmenleri,

Bu araştırmanın amacı, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmenlerinin programlamaya ilişkin öz yeterliliklerinin ve eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenerek, programlamaya ilişkin öz yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesidir.

Cevap vereceğiniz ölçme araçları üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar; kişisel bilgi formu, programlamaya ilişkin öz yeterlilik ölçeği ve eleştirel düşünme ölçeğidir. Doldurmuş olduğunuz veriler gizli tutulacak ve bu araştırma dışında kesinlikle kullanılmayacaktır. Araştırma sonuçlarının güvenilirliği açısından lütfen sorular içtenlikle ve eksiksiz bir şekilde doldurun.

Katılımınız için teşekkür ederim.


Mehmet BEBEK
Mersin Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans Öğrencisi

ÖLÇEK LİNKLERİ:

https://www.kisa.link/O6J3

Uzun Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKVJsjRieGtG1wBAsE2T9kIjhDreO-ZTALRbVS7tns38bCyQ/viewform