Tkinter Browse File (Dosya Aç) Düğmesi Nasıl Oluşturulur.

Tkinter Browse File (Dosya Aç) Düğmesi Nasıl Oluşturulur.

import tkinter as tk
from tkinter import filedialog

# file explorer penceresi için
# Fonksiyon tanımlama
def browseFiles():
  filename = tk.filedialog.askopenfilename(initialdir="/",
                 title="Select a File",
                 filetypes=(("Text files",
                      "*.txt*"),
                      ("all files",
                       "*.*")))

  # Etiketin içeriğini değiştirme
  label_file_explorer.configure(text="File Opened: " + filename)


# Ana pencereyi oluşturma
window = tk.Tk()

# Pencere Başlığı
window.title('File Explorer')

# Pencere Boyutu
window.geometry("500x500")

# Pencerenin arka plan rengi
window.config(background="red")

# Create a File Explorer label
label_file_explorer = tk.Label(window,
              text="Tkinter File Explorer",
              width=50, height=3,
              fg="blue")

button_explore = tk.Button(window,
            text="Browse Files",
            command=browseFiles)

button_exit = tk.Button(window,
           text="Çıkış",
           command=exit)

# Grid metodu araçların yerleşimi
label_file_explorer.grid(column=0, row=1)
button_explore.grid(column=0, row=2)
button_exit.grid(column=0, row=3)

# Pencerenin Devamlı Ekranda Beklemesi...
window.mainloop()

tkinter browse file düğmesi çoğu uygulamalarda sıkça karşımıza çıkmaktadır. Düğmeye basarak cihazımızdaki bir dosyayı seçebiliriz.

import tkinter as tk
from tkinter import filedialog


Bu derste Tkinter Browse File (Dosya Aç) Düğmesi Nasıl Oluşturulur göreceğiz. Öncelikle tkinter ve filedialog modüllerini import etmemiz gerekiyor. Daha sonra bir fonksiyon oluşturulmuş. (browseFile) isimli fonksiyon button_explore düğmesine basılınca çalışıyor ve filedialog penceresini açıyor. Kullanıcının seçtiği dosya label_file_explorer etiketinde yazdırılıyor.

Tkinter Browse File (Dosya Aç) Düğmesi Nasıl Oluşturulur.

Ana programda ise 2 buton ve 1 label oluşturulmuş. Grid metodu ile yerleri ayarlanmıştır. Gerekli açıklamalar kod içerisinde #ile verilmiştir.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir